Jaký je průběh domovní či bytové elektroinstalace?


1. Prohlídka
Začínáme u zákazníka. Zde společně projdeme stavbou, domem nebo bytem, a pozorně si vyslechneme požadavky na novou elektroinstalaci, abychom získali co nejvíce informací. Pokud neexistuje plán elektroinstalace, tak vše zakreslíme a zároveň se snažíme společně se zákazníkem najít vhodné řešení, aby cenová nabídka byla šita co nejvíce na míru. Jedná-li se o kompletní elektroinstalaci, tak je nutné pro schůzku vyhradit dostatek času. Ze zkušeností víme, že se schůzka může trvat několik hodin.

2. Cenová nabídka.
Během několika dnů zákazník obdrží podrobnou kalkulaci, kde je uveden rozsah prací a položkový rozpočet. Pokud zákazník souhlasí s navrhovanou cenou, tak stanovíme pevný termín započetí prací a sepíšeme smlouvu o dílo, případně se dohodneme na časovém horizontu začátku prací. Začátek naší práce často navazuje na dokončení zednických a instalatérských pracích. Víme, že je těžké tuto návaznost řemesel odhadnout, proto se snažíme vycházet maximálně vstříc se stanovením termínu.

3. Před zahájením elektroinstalace
Před zahájením elektroinstalace je vhodné mít plánek s rozmístěním nábytku, návrh kuchyňské linky se spotřebiči a návrh koupelny. To proto, aby každá zásuvka, vypínač a světlo byly přesně tam, kde je po nastěhování bude zákazník potřebovat. Je to velmi důležitá, ale často podceňovaná věc. Pokud přece jen nejsou takové podklady k dispozici, tak dokážeme poradit, aby nikde nechyběla zásuvka nebo vypínač. Přesné umístění ale udělat nedokážeme, pokud nevíme více. Je také dobré vědět, jaké vypínače a zásuvky budou použity. S tím můžeme pomoci. Přineseme ukázat vzorníky předních výrobců, případně můžeme zákazníka odkázat na specializované prodejny s rozsáhlou ukázkou sortimentu.

4. Průběh elektroinstalace
Přijedeme ve smluvený termín. Celou stavbou spolu se zákazníkem projdeme a spolu si ujistíme, že jsme v návrhu na nic nezapomněli. Pokud se jedná o částečnou rekonstrukci elektroinstalace a není možné z bytu vystěhovat veškeré vybavení, je nutné, aby zůstal pouze nábytek a ten byl přesunut mimo místa, kudy elektroinstalace povede (tato místa předem označíme) a vše bylo důkladně překryto folií s přelepenými spoji. Při řezání drážek se tolik nepráší, používáme profesionální techniku s průmyslovým odsáváním, zato při sekacích pracích vzniká spousta prachu, který je prevít a vnikne do všech skulinek. Zde platí, že čím je příprava důkladnější, tím je úklid veselejší. Po skončení sice dbáme na důkladný úklid, ale generální úklid je na zákazníkovi, pokud není předem dohodnuto jinak. Kvůli hluku a prachu se snažíme, aby tyto práce proběhly v co nejkratším čase a zbytečně neobtěžovaly sousedy a okolí. Proto oceníme, a nejen my, když s námi na stavbě nejsou ostatní řemeslníci. Umožní nám to zvládnout práci rychleji. Po dokončení elektroinstalačních rozvodů zapojíme některé světelné obvody, rozsvítíme a přenecháme stavbu ostatním řemeslníkům.

5. Dokončení a předání
Nejlepší čas pro instalaci vypínačů, zásuvek a osvětlení je PO výmalbě a PŘED položením dřevěné podlahy. To proto, aby malíř neměl zbytečnou práci s oblepováním a aby se vyloučila možnost poškození nové podlahy. V této fázi také proběhne instalace výbavy rozvodnice, případně instalace zabezpečovacího systému. Rozvodnice bude opatřena tištěným popisem obvodů pro snadnou orientaci v jističích. Poté přizveme revizního technika, nebo může být přizván ze strany zákazníka, a proběhne revize. Zákazník je zaškolen k užívání elektroinstalace a je sepsán předávací protokol.
Tím to pro nás nekončí. Na veškeré práce poskytujeme záruku. Vyskytne-li se závada, VŽDY se k naší práci hlásíme. Je pro nás velmi důležité, abyste nás s čistým svědomím mohli dál doporučit - jednou přijde čas a známý Vám položí otázku „Neznáš dobrého elektrikáře ... ?“ Pak nemáme jinou možnost, než Vás nezklamat.


Copyright © 2011 e-elektrikar.cz, tel.:739 352 056, Webmaster - Ing. Jiří Dvořák